DEHN and Environment
Çevre Politikası

DEHN korur.

Bu yol gösterici ilke, çevre koruma taahhüdümüz için de geçerlidir. 2000 yılından bu yana DIN EN ISO 14001'e göre sertifikalandırılmış bir çevre yönetim sistemine sahibiz. Enerji yönetim sistemimiz de 2020 yılından bu yana DIN EN ISO 50001'e göre sertifikalandırılmıştır.

Ürün uygunluğu

Aşırı gerilim koruma, yıldırımdan korunma ve güvenlik ekipmanları için ürün ve koruma çözümleri üreticisi olarak, çok sayıda yasal gereklilikten de etkileniyoruz. REACH ve RoHS2 gibi madde kısıtlamalarına uyum bizim için doğal bir konudur. Yasal zorunluluk bulunmayan ürünler için de bunu kısmen teyit edebiliriz.

RoHS2 veya REACH ile ilgili başka sorularınız varsa, lütfen bunları belirli parça numarasını belirterek şu e-posta adresine gönderin: [email protected]

Geri alma ve geri dönüşüm

Kullanılmış cihazların, kullanılmış pillerin ve ambalaj malzemelerinin profesyonel ve çevreyle uyumlu bir şekilde geri dönüştürülmesi bizim için önemlidir ve çevresel etkiyi en aza indirir.

Atık ekipmanları

WEEE2 direktifi (RL 2012/19/EU), atık elektrikli ve elektronik ekipmanların yüksek kaliteli hammaddelerin geri kazanılması amacıyla geri alınmasını ve geri dönüştürülmesini düzenler. Bu, gösterilen atık kutusu sembolü ile işaretlenmiş tüm DEHN ürünlerini içerir. Atık ekipman, ülkeye özgü yönetmeliklere uygun olarak geri dönüşüm zincirine iade edilmelidir.

Kullanılmış piller

Eski piller genellikle çevreye ve sağlığa zararlı olabilecek maddeler içerir. Bu nedenle normal evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidirler. Ayrıca, ayrı olarak toplandıkları takdirde değerli hammaddeler geri kazanılabilir.

Bu nedenle, lütfen kullanılmış pilleri veya şarj edilebilir pilleri yalnızca belirlenen toplama noktalarına (örneğin REBAT toplama kutularına) iade edin. Güvenlik nedeniyle, kullanılmış lityum pillerin uçları kısa devreyi önlemek için atılmadan önce bantlanmalıdır.

Ürün ve taşıma ambalajları

Kullanılmış ambalaj malzemelerinin iadesi ve geri dönüşümü konusunda geri dönüşüm ortakları Interseroh+ GmbH ve Interzero Circular Solutions Germany GmbH ile işbirliği yapıyoruz.

back to top