Schutz von Energienetzen
DEHN ile akıllı şebekelerin korunması

Akıllı şebekeler için çözümler

Güneş ve rüzgar enerjisi gibi temiz enerjiye yapılan yatırımlar, gelecekte elektrik üretiminin merkezi değil, dağıtılmış şekilde olacağını işaret etmektedir. Sonuç olarak, artık çok yönlü bir enerji akışına sahibiz ve olacağız. Akıllı teknolojinin artışı yanında bazı riskleride getirmekte.

 

Modern teknoloji = yüksek risk

Bu nedenle operatörlerin sistemlerin korunmasına daha fazla dikkat etmesi gerekir. Akıllı sistemler, veri ve iletişim teknolojisi, artan sayıda elektronik bileşen gerektirir. Sistem içerisinde yer alan elektronik cihazlardaki artış daha büyük bir hasar riskine yol açar.

  • Yıldırıma bağlı yüksek gerilimler
  • Şebeke dalgalanmaları
  • Elektromanyetik etkiler
  • Ark hatalarına karşı korunma sistemi 

Besleme ve IT sistemleri için aşırı gerilim koruma sistemleri

Yüksek verimlilik sağlayan dağıtım şebekeleri ile güvenilir besleme sistemleri

Günümüzde elektrikli ve elektronik cihazların zarar görmesinden kaynaklanan arıza süreleri giderek daha sık hale gelmektedir.

Bu durum operatörler için gereksiz ek maliyetler anlamına gelir ve “Tedarik güvenilirliğini nasıl garanti edebilirim?” sorusunu akıllara getirir.

Aşırı gerilim koruması, yıldırımdan korunma ve güvenlik ekipmanı çözümleri içeren kapsamlı bir koruma konseptinin tercihi tüm bu sorunları ortadan kaldırır. Dehn ile tüm çözümlere tek kaynaktan ulaşabilirsiniz. 

Yüksek sistem kullanılabilirliği ve dolayısıyla tedarik güvenilirliği için.

 

Harici yıldırımlık sistemleri ve eş potansiyel kuşaklama

Harici yıldırımlık sistemleri ve eş potansiyel kuşaklama uygulamaları için ihtiyaç duyulan tüm bileşenlere tek bir çatı altında çözümler sunmaktayız.  

 

Güvenlik ekipmanları – personeli koruyucu ekipmanlar – arklara karşı koruma

DEHNcare PPE – Pasif ark hatalarına karşı koruyucu sistem

İlk öncelik çalışan güvenliğinin sağlanması. Trafo merkezlerinde çalışmakta olan personel hata ve arızalara karşı hassasiyetle korunmalıdır. DEHNcare PPE bu birimlerde çalışan personeli optimum seviyede koruma altına alır. 

DEHNshort – Aktif ark koruma sistemi

Aktif bir koruma sistemi sunan DEHNshort sistemlerinizde oluşan ark hatalarına karşı uygulamalarınızı güvence altına alır. 

  • Doğrudan şalt panosu içerisine montaj
  • Ark oluşmaya başladığı anda tespiti 
  • Oluşabilecek arkın milisaniyeler içinde sönümlendirilmesi

Arıza sonucu oluşabilecek arklar önlenir ve çok düşük oranda ve sistemlere zarar vermeyecek ölçülerde sınırlanır. Bu sayede sistemlerinizin optimum çalışma performansı garanti altına alınmış olur.

Referanslar

back to top